Ettevõte

Ajalugu

Organisatsioon

Kõik meie poolt müüdavad tooted kuuluvad Euroopas oma ala juhtivate tootjate hulka.Me pakume kliendile ainult selliseid tooteid ja teenuseid, mida ka ise soovime osta. Meie organisatsiooni kultuur on kliendile orienteeritud ja see saavutatakse läbi usalduse, vastastikuse austuse ja avatuse. Selleks, et saaksime olla parimaks ja esimeseks valikuks oma klentidele, valime me hoolikalt ka oma koostööpartnereid ja allhankijaid. Ausus, täpsus, lubadustest kinnipidamine, kõrge kvaliteet ja kiired lahendused kliendi vajadustele – need on märksõnad, mida hindame nii enda kui ka oma koostööpartnerite juures.

Järjepidevad investeeringud tehnoloogiasse, inimestesse ning turundusse on taganud ettevõttele järjepideva arengu, mille tulemusel oleme saavutanud kindla turuliidri positsiooni Eestis ja stabiilselt ning eesmärgikindlalt areneva ettevõtte maine välisturgudel.

Oma tegutsemise jooksul oleme loonud ettevõtte, mis on usaldusväärne partner nii oma klientidele kui hankijatele ning kus meie kõige suuremal varal, töötajatel, on eneseteostust ja arenemisvõimalust pakkuv töökeskkond.

Töökoht Kinemas

Kinema on Eestis üks juhtivamaid ettevõtteid tööstuslike tõstuste ja laadimissüsteemide valdkonnas. Kinema OÜ partnereid võib leida nii Skandinaaviast, kui ka mujalt Euroopast, kus oleme saavutanud usaldusväärse kliendiportfelli. Täna töötavad meie hooldus- ja paigaldusmeeskonnas kogemustega spetsialistid, kes on valmis koheselt reageerima ning leidma lahendusi ka kõige keerukamatele objektidele. Oma tegutsemise jooksul oleme loonud ettevõtte, mis on usaldusväärne partner klientidele ning meie  töötajatel on eneseteostust ja arenemisvõimalust pakkuv töökeskkond.

Oled huvitatud töötamisest Kinemas?
Kontakteeru meiega »

ISO 9001 ja 14001 sertifikaadid

Kinema OÜ juhtimissüsteem vastab rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001 nõuetele.

ISO 9001 standardi põhimõtete rakendamine aitab tõsta Kinema OÜ’s töö tulemuslikkust kliendikesksuse, protsessikeskse ja süsteemse juhtimise, inimeste kaasamise, süsteemi pideva parendamise ja faktidel põhineva otsustamisprotsessi läbi. Sertifitseeritud tegevusalad: Tõstuste, voldikuste ja metallkonstruktsioonide tootmine. Laadimisseadmete ja läbipääsusüsteemide müük, paigaldus ja hooldus.

ISO 14001 standard määratleb nõuded keskkonda mõjutavate toodete, tegevuste ja teenuste kindlaksmääramiseks, ohjamiseks ja jälgimiseks, samuti kogu süsteemi juhtimiseks ja täiustamiseks.

Kinema OÜ juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas Eesti OÜ audiitorite poolt vastavaks kvaliteedijuhtimissüsteemi standardite ISO 9001 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardite ISO 14001 nõuetele. Juurutusprojekti kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond. Juurutusprojekti läbiviimine toimus perioodil 14.12.2010 – 31.05.2011.