Laadimissüsteemid

Laadimissüsteeme kasutatakse laopõranda ja veoki laadimispinna vaheliste kõrguseerinevuste tasandamiseks. Laadimissüsteemid võimaldavad paremini ära kasutada siseruumi, on turvalised, valmistatud enamasti terasest ning varustatud mugavate ning ohutute juhtimissüsteemidega. Laadimissüsteemid koosnevad sillast ja platvormist, mille tagaosa toetab laadimispinna kõrgusel asuv liigend ning eesosal paiknev teleskoop. Kinema teleskoopkeelega sillad loovad lahti tõmmatud olekus astmevaba ühenduse laadimispinna ja veoki pinna vahele, kohanduvad kalde all veoki laadimispinnaga, muudavad külje suunas kuju ja paigutuvad stabiilselt servaga veoki laadimispinnale.

Kinema tugeva kandevõimega laadimissüsteemid on võimelised kohanduma sõidukite kõrguseerinevustega peale- ja mahalaadimise ajaks, olles täielikult toestatud ka horisontaalses asendis. Laadimissüsteeme juhitakse elektrooniliselt hüdraulikasilindrite abil. Teleskoop-laadimissüsteemidel on võimalik kasutada mitut väljaulatuvat osa ja keele laiust, mis aitab automaatselt reguleerida kitsama laadimispinnaga veokite ettevalmistust laadimistöödeks. Laadimissüsteemid on projekteeritud ja valmistatud maksimaalsel ohutustasemel töötamiseks tingimusel, et järgitakse ohutusjuhiseid. Laadimissüsteeme tohivad kasutada üksnes vastava väljaõppega töötajad.