fbpx

Kinema liitus GreenDice´ga

32 aastat kogemust
21 abivalmis tehnikut
16 00 hooldus- ja remonttööd aastas

Kinema on spetsialiseerunud tõstuste, laadimisseadmete ja läbipääsusüsteemide müügile, paigaldusele ja hooldusele. Meid iseloomustab kliendikesksus, mille oleme saavutanud läbi usalduse, vastastikuse austuse ja avatuse. Meie investeeringud ja panustamine tehnoloogiasse, tootearendusse ja  inimestesse on taganud ettevõtte järjepideva arengu, mille tulemusena oleme saavutanud kindla turuliidri positsiooni Eestis. Kinemas seisame kindlalt selle eest, et maailm oleks päev-päevalt parem ja turvalisem koht.

Kuidas luua paremat ja teadlikumat arvutitehnika tarbimiskultuuri, mis panustab erinevate ühiskonnagruppide arengusse?

Lihtne. Greendice on loonud ainukese tehnikaringluse maailmas, mis on algusest lõpuni jälgitav! Miks seda üldse jälgida? Igal aastal jõuab tarbimisse üle 300 000 000 uue arvuti. Ühe arvuti ja monitori tootmiseks kulub keskeltläbi 1,5t vett, 227kg fossiilkütust ja 23kg kemikaale. Kogu see kulu on keskkonnale väga koormav. Kas see on õigustatud? Kahjuks arenguruumi selles valdkonnas on meil veel palju. GreenDice näitab ja õpetab oma partneritele kuidas nendepoolne tegevus panustab arvutitehnika näol meie kogukonda ja GreenDice’i rahvusvaheline kogukond omakorda aitab vähendada partnerfimade ökoloogilist jalajälge. GreenDice´i veebipõhine keskkond võimaldab jälgida kõikidel osapooltel tehnika ringlemist kogu ringluse ulatuses ja annab võimaluse mõõta süsiniku jalajälge ja seda vähendada.

Tavaline mudel on üheselt mõistetav – arvutitehnika hangitakse selleks, et töötaja saaks igapäevaseid tegevusi teha parimal võimalikul viisil. Kui tooted jäävad ettevõtte jaoks ajale jalgu, siis tavaliselt:

  1. Üritatakse seadet edasi müüa töötajatele või turule
  2. Jäetakse seadmed kasutuna kontorisse või töötaja koju seisma
  3. Visatakse seadmed lihtsalt prügikasti või viiakse jäätmejaama
  4. Rendiseadmed tagastatakse ja kasutaja ei tea, kuhu ja kellele need edasi jõuavad

GreenDice annab arvutitehnika soetamisele täiesti uue mõtte ehk hangitakse kvaliteetseid ja häid tooteid, mis suudavad pakkuda väärtust erinevatele sihtgruppidele rohkem kui 10 aastat, et kasutatud tehnikatoode valmistaks võimalikult palju rõõmu tulevikus erinevatele kogukonna liikmetele.

Kinema on jätkusuutlik ettevõte

Hindame oma ökoloogilise jalajälje suurust ning anname parima, et see oleks võimalikult väike.

  • Tarbime Kinemas rohelist energiat, mida toodab meie katusele paigaldatud autonoomne päikeseelektrijaam.
  •  Korraldame jäätmekäitlust vastutustundlikult, planeerime, hangime ja kasutame materjale säästvalt, et optimeerida loodusvarade kasutamist ja minimeerida oma tegevuse tulemusena tekkivaid jääke.
  • Juba aastaid tagasi läksime üle täielikult paberivabale asjaajamisele, samas hoiame kontrolli all ka tekkiva kasutuna seisva digisisu, et vähendada otseselt CO2-jalajälge.
  • Kasutame töösõitudeks uusi ja „puhtamaid“ sõidukeid, suurem osa neist on keskkonnasõbralikud hübriidautod. Selliselt hoiame märgatavalt kokku tarbitavat kütust ja paiskame keskkonda oluliselt vähem süsihappegaasi.
  • Meie hoonetesse on paigaldatud energiasäästlik ja hooldusvaba led-valgustus.

Greendice´i kohta saab lugeda nende veebilehelt: https://greendice.ee/