fbpx

Tööstuslik tuletõkkeuks - küsimused ja vastused

32 aastat kogemust
21 abivalmis tehnikut
16 00 hooldus- ja remonttööd aastas

Avalikud ja tööstuslikud hooned on ohutust silmas pidades jaotatud tuletõkkesektsioonideks. Sektsioone eraldava uksed peavad vastama neile seatud tingimustele. Iga objekti tuletõkkeustele esitatavad nõuded on tavaliselt väga juhtumipõhised. Kogusime kokku enamlevinud küsimused tuletõkkeuste ning nende hoolduse ja teeninduse kohta.

Millal on tuletõkkeust vaja?

Tavaliselt on tuletõkkeust vaja siis, kui hoone on tuleohutuse huvides jaotatud erinevateks tuletõkkesektsioonideks või kui kõrval paikneb hoone, mis on vähem kui 8 meetri kaugusel. Tuletõkkeukse vajadus määratakse igal üksikjuhul eraldi ehitamise, renoveerimise või planeerimise käigus, sõltuvalt hoone kasutusotstarbest ja asukohast.

Milline on tuletõkkeukse tulepüsivus ja kuidas seda testitakse?

Tavaliselt tähistatakse tulekindlust EI-märgisega, kus E kajastab tihedust ja I isolatsiooni. EI30 märgistusega uks peab jääma tihedaks ja isoleerivaks 30 minutiks. Tihedus tähendab, et tulekahjus ei saa leegid ja kuumad põlengugaasid levida põlemata poolele. Isolatsioon tähendab, et mittepõleva poole temperatuur ei tohi etiketil märgitud aja jooksul tõusta kõrgemale materjalile seatud nõudest. Tulekindlate toodete eesmärk ei ole tulekahju täielikult peatada, vaid seda pidurdada, et hoones viibida võivatel inimestel oleks aega hoonest väljuda.

Kinema pakutavad tuletõkkeuksed vastavad tuletõkkeuste eeskirjadele ning neil on Eesti ehitusnõuetele vastavad sertifikaadid. Uksi testitakse akrediteeritud laboris vastavalt rangetele standarditele. Laboris uuritakse põlemiskatsega ukse käitumist olukorras, kus tuli on mõlemal pool ust. Kinema poolt pakutavatel tuletõkkeustel võib tuletõkkeklass vastavalt vajadusele olla EI15, EI30, EI45, EI60, EI90 või EI120.

PERH parkimismaja-tuletõkkeuks

Mis materjalidest on tuletõkkeuksed?

Kinema valikus on palju erinevat tüüpi tuletõkkeuksi, mille materjalid on samuti erinevad. Materjali valikut ei mõjuta mitte ainult ukse nõutav tulekindlus, vaid ka ukse otstarve. Uksed on reeglina mõlemalt poolt terasest, kuid tuletõkkeuks võib olla ka puidust. Puidust tuletõkkeukse pinnad on töödeldud tulekindlaks. Olenemata sellest, kas pinnamaterjaliks on teras või puit, tagavad Kinema uste tuleohutuse konstruktsiooni sees kasutatavad tulekindlad materjalid, nagu erinevad komposiit-, soojustus- ja tulekaitseplaadid.

Kuidas valida oma otstarbele ja vajadustele sobivaim tuletõkkeuks?

Igale objektile sobiv tuletõkkeuks valitakse lähtuvalt nõutavast tuleklassist, ukse kasutusviisist, hoone tulekoormusest, tuletõkketsooni asukohast ja ukseava mõõtmetest. Kinema pakutavad tuletõkkeuksed valmistatakse alati vastavalt ukseava mõõtude järgi ning need on varustatud nõuetele vastava varustusega. Üldjuhul on tuletõkkeukse omadused täpselt määratletud juba hoone planeerimise faasis. Tuletõkkeukse valikul tuleks lähtuda ukse otstarbest ehk kas uks on igapäevases kasutuses või kas uks on peamiselt kinni või lahti. Kinema eksperdid aitavad meeleldi sobiva ukse ja võimaliku automaatika valikul.

Kuidas tuleks tuletõkkeust hooldada?

Tuletõkkeukse seisukorda ja toimimist tuleb regulaarselt kontrollida ja katsetada vastavalt uksega kaasas olevale hooldus- ja kasutusjuhendile. Kui tuletõkkeuks on pidevalt avatud, on soovitatav ukse sulgumist iga kuu katsetada. Testimisel tuleb tähelepanu pöörata ukse välisele seisukorrale ja automaatse sulgumissüsteemi funktsionaalsusele. Kui ukse kontrollimisel avastatakse probleeme, näiteks avastatakse puudusi tiheduses, avastatakse uksel kahjustatud osi või sulgumine on raskendatud või täielikult  blokeeritud, tuleb esimesel võimalusel pöörduda volitatud hooldusettevõtte poole, mis hooldab ust ja tagab selle ohutuse.

Millised on tuletõkkeuste paigaldamise nõuded?

Kinema tuletõkkeuksed saab paigaldada piisava tuleklassiga kandvasse tasapinnalisse konstruktsiooni. Paigaldusnõuded on erinevat tüüpi tuletõkkeuste lõikes väga erinevad: suur terasest lükandtuletõkkeuks ja vaheuksena toimiv kerge tuletõkkeuks nõuavad väga erinevaid paigalduskarkasse. Kinema terasest tuletõkkeukse maksimaalne laius on 16 000 mm ja maksimaalne kõrgus 6 000 mm. Paigaldusnõudeid mõjutavad ka võimaliku automatiseerimisega kaasnevad nõuded näiteks vajaliku ruumi ja elektriühenduste osas. Ukse paigaldusnõudeid tasub ukse tootjalt uurida juba ukse tellimisel. Kinema tuletõkkeustele on saadaval ka volitatud paigaldus- ja hooldusteenus, mis tagab ohutu ja nõuetele vastava paigalduse.

Kas tuletõkkeuksel on garantii?

Kinema tuletõkkeustel on seadusega sätestatud kaheaastane garantiiaeg, mis algab siis, kui uks on paigaldatud ja selle töökorda kontrollitud ning uks kliendile üle antud. Garantii kehtib võimalikele materjali- ja tootmisdefektidele.

Vajad ust? Uuri rohkem ja tee päring siin: https://kinema.eu/toostusuksed/tuletokkeuksed/